إِلـی أَیـن ... ؟

شاید مکانی برای قلم زدن / إِلی أَین : به کجا؟ /

کمدی بی خدایان !!
به نام خدای تمام بی خداها  :) 

به پیشنهاد یکی از دوستان شروع کردم به مطالعه کتاب کمدی خدایان!


همان ابتدای خواندن هم متوجه شدم که این کتاب یک رمان آن هم از نوع تخیلی ش است ،


که پایه و اساس دقیق و "علمی" ندارد ./


و تخیلش هم بر پایه ی دروغ و مشکلات شخصی نویسنده با خدا (!) بنا شده ...


چرا دروغ ؟!


عرض می کنم ...


تناقضات عجیبی ناخواسته از قلم نویسنده رها شده بودند :


مثل این


جایی از کتاب نویسنده خود را گناهکار دانسته آن هم در حد فسق و فجور

 « . . .  خداوند روح فاجری را "که من از جمله آنانم" . . .  (1)  »

 

و جایی دیگر برعکس ، خودش را مقلدِ مرجع تقلید و مقید به خمس و زکات و زیارت و

اعتقاد مستحکم به بهشت و جهنم ذکر کرده !!!

 

1) در این قسمت میخواهد این را بگوید که :

 در روایات آمده ؛

عزراییل بر گناهکاران با چهره و هیبتی سهمناک وارد می شود

پس چرا با من ِ گناهکارِ فاجر مهربان بود ؟!

و در آخر نتیجه بگیرد که همه ی این روایات و نقل ها کشک است !!


و در کل متن کتابش را با زیر سوال بردن و کوباندن باور های دینی

آن هم از زبان عزرائیل (!) پیش برده و به پایان رسانده !


 

 ♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢حیران نوشت :


هر کتابی "کتاب" نیست!


تمسخر یک دین و باور راهی برای نشان دادن حقایق نیست...


اگر حقیقت چیزی غیر از عقاید و باور های طرف مقابل شماست پس بسم الله!

علمی ثابتش کنید نه با بی احترامی و تمسخر  :)


عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد ^_^
✚ تصویر نوشت :

مراقب قطارهایی که سوار می شویم (و گاهی هم سوارمان می کنند!) باشیم ..!‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐


پی نوشت ثابت :

هر چیزی را  "همینجوری"  قبول کنی ...

بعد تر ها

یک روزی "همینجوری" هم میزنی زیرش!

 

 برای تک تک اعتقاداتت دلیل داشته باش /.


۱۶ ۶
در جستجوی کسی که درون قلب من است!


.
.
.


میان این اسیریِ ناخودآگاهت
در روزمرگی ها

گاهی خلوتی جور کن .. (!)

و با "عقل و دلت"
تنهای تنها شو ... !

از خودت فقط یک سوال بپرس

الی این ... ؟

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان