إِلـی أَیـن ... ؟

شاید مکانی برای قلم زدن / إِلی أَین : به کجا؟ /

درباره حیرانه

مـ/ـن ، یک جوآن که شلوغی ِ ذهنش رویِ خیابان های تهرآن را کم کرده است!


« إلی أین »  مکانی ست برای قلم زدنم :)


شاید اشتباه من این بود که به جایِ گذر ساده از اطرافم و اتفاقاتش

برایشان دلیل خواستم!!
در جستجوی کسی که درون قلب من است!


.
.
.


میان این اسیریِ ناخودآگاهت
در روزمرگی ها

گاهی خلوتی جور کن .. (!)

و با "عقل و دلت"
تنهای تنها شو ... !

از خودت فقط یک سوال بپرس

الی این ... ؟

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان