إِلـی أَیـن ... ؟

شاید مکانی برای قلم زدن / إِلی أَین : به کجا؟ /

دو به شک
شروع اول دفتر به نام او ...

 

  نام او؟ او کیست ؟

 

هو الاول والاخر

 

  این اخبار از کجا برای تو آمده است؟!

از کجا این همه مطمئن درباره اش صحبت می کنی؟

 

خب ... در قرآن کلام خداوند آمده است

 

عزیز بحث ما اصلا در وجود یا عدم وجود خودش است !

شما از کلامش صحبت می کنی؟؟؟

 

خب ... ◈    ◈    ◈


من به وجودت شکی ندارم ایها العزیز اما

نشانی بده از خودت ای بی نشان ِ همچو آفتاب !!

به دلم نه .. به عقل ِ سنگ دلم (!)◆       ◆       ◆
تصویر نوشت :

من و ذهنِ پر سوالم!!
◆      ◆      ◆
 


پی نوشت ثابت :

هر چیزی را  "همینجوری"  قبول کنی ...

بعد تر ها

یک روزی "همینجوری" هم میزنی زیرش!

 

 برای تک تک اعتقاداتت دلیل داشته باش /.


 

۱۱ ۲
در جستجوی کسی که درون قلب من است!


.
.
.


میان این اسیریِ ناخودآگاهت
در روزمرگی ها

گاهی خلوتی جور کن .. (!)

و با "عقل و دلت"
تنهای تنها شو ... !

از خودت فقط یک سوال بپرس

الی این ... ؟

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان